Liepniekvalka alas
Sauktas arī: Peldangas labirints. Alas Dundagas pagastā, Liepniekvalka labajā krastā 0,5 km augšpus ceļa tilta pie Liepnieku mājām. Apm. 9 km no Dundagas un 4 km no Ģibzdes. No lielceļa līdz labirintam - nepilns puskilometrs. Alas izveidojušās pelēkajā smilšakmenī un ir garākā dabisko alu sistēma Kurzemē, ar 5 ieejām, l = 70 m (1988.g. mērījums). Alas atraktas un tīrītas 1988.gadā.
Alu foto: Māris Zeltiņš (2003.g.), Romualds Beļavskis (2006.g.-R) un I.K. (2001.g.)
► Ceļvežos un literatūrā parasti neaizmirst piebilst, ka šajās alās uzņemtas filmas „Maija un Paija” pazemes epizodes
Komentāri >>