Skrīveru dendroloģiskā parka ala
Mākslīga no dolomītiem mūrēta ala Daugavas stāvkrasta augšējā malā Skrīveru dendroloģiskajā parkā. Alas l = 10 m, h = 2 m (ieejas h = 1,7 m), pl = 3 m.
Komentāri >>