Pērļupītes ala
Sarkanīgā smilšakmens ala Amatas un Pērļupītes kreiso pamatkrastu sadurē, pamatkrastu augšējā malā, ar divām šaurām ieejām - gan no Amatas, gan no Pērļupītes puses. Atrakta 1990.gadā. Visu eju l = 33 m, h = 2 m alas lielākajā telpā. Smilšakmens samērā irdens, alu atrokot, sabrucis pīlārs.
Komentāri >>