Bruņa ala
Šaura plaisa dolomītu iežos Amatas labā pamatkrasta augšējā šķautnē 200 m augšpus Kārļu aizsprosta. Uzskata, ka Bruņa alai ir tektoniska izcelsme - ledāja darbības vai zemestrīces rezultātā zemes garozas virsējā slānī radusies sprauga. Vienīgā šādas izcelsmes ala Latvijā. Alas l = 21 m, h = 2 m, tās vidusdaļā ir sarežģītas konfigurācijas sašaurinājums (dažviet attālums starp dolomīta bluķiem nepārsniedz 20 cm). Griesti un sienas bagātīgi klāti ar kaļķakmens notecējumiem. Pēc nostāstiem alā pēc 2.pasaules kara slēpies vietējais iedzīvotājs Brunis Vilnītis, no kā arī radies alas nosaukums.
Alas foto: Edmunds Cepurītis (2006.g.-E) un I.K. (1995.g.)
Komentāri >>