Jaunapsīšu alas
Sauktas arī: Inkrustāciju alas. Trīs plaisveidīgas alas Gaujas kreisajā pamatkrastā nedaudz augšpus Briedīšu ieža, mežā. Alas izveidojuši spēcīgi avoti, kas šajā Gaujas krasta nogabalā bagātīgi izplūst no pazemes. Lielā Jaunapsīšu ala ir augšējā no trim. Tās l = 10 m, h = 4,5 m, pl = 1 m pie grīdas, bet uz augšu nedaudz platāka. Alai ir neliels “lodziņš” virs ieejas 4 m augstumā no alas grīdas. Vidējās Jaunapsīšu alas l = 5,5 m. Šajā alā avots tek pa tās “pagrabstāvu”. Malējā Jaunapsīšu ala (apakšējā no trim) ir vēl šaurāka ieslīpa plaisa klintī, kurā iespraukties iespējams tikai rāpus un sāniski. Alas l = 6,2 m. Jaunapsīšu alas ir sauktas arī par Inkrustāciju alām, jo tajās atrastas reti sastopamas ar kaļķi sacementējušās smilšakmens garoziņas – inkrustācijas.
Komentāri >>