Simtēnu ala
Saukta arī: Dzirnes ala. Gaujas kreisās pietekas Dzērdupes (Simtupes) kreisā krasta sāngravā, apm. 0,7 km no ietekas Gaujā, iepretī Simtēnu mājām. Alu XX gs. 30.gados atklājis Roberts Dzirne, kurš tolaik dzīvojis Simtēnos. Alas atradējs ne tikai sīki izpētījis alu, uzzīmējis tās precīzu plānu, bet arī veicis tajā un arī alas apkārtnē izrakumus. Alā atrastas kaulu ogles, ugunskura vieta un zīmīgi novietoti laukakmeņi. Pēckara gados, savu pētījumu un atklājumu neatzīts, R.Dzirne alu aizracis. Tā atrakta 1986.gadā, īsi pirms R.Dzirnes nāves. Ala, kurai ir pavisam šaura ieeja, sastāv no trim palielām zālēm. Tās visu eju l ~ 40 m, pl = 7 m, h = 1,9 m. Visas sānejas vēl nav uzmērītas. Alā dzīvo lapsas, tās labajā pusē daudz lapsu eju. 2000.gadā alas ieeja aizbrukusi vai aizbērta. Pēc tam vismaz trīs reizes atrakta; beidzamo reizi atrakta pamatīgāk 2008.g.augustā.
Alas foto: Jānis Ķipurs (2004.g.) un I.K. (1997. un 1998.g.)
Komentāri >>