Lībiešu Upuralas
Sauktas arī: Kuiķuļu alas. Arheoloģisks piemineklis - sena lībiešu kulta vieta Limbažu rajonā, Svētupes labajā krastā Kuiķuļu klintīs, nedaudz augšpus ceļa tilta pār Svētupi pie Lielkuiķuļiem. Vēl 19.gs. alai bijusi viena ieeja, taču, tās priekšējās daļas velvei iebrūkot, alas divu atzaru vietā izveidojušās divas alas. Lielās Lībiešu upuralas l = 47 m, pie ieejas pl = 3 m, bet dziļumā - zema un šaura eja. Mazās Lībiešu upuralas l = 18,5 m, h = 2 m, pl = 1,5 m (1971.g. mērījumi). Šīs alas griestos ģeoloģiski veidojumi - tā sauktie “skursteņi”, pat vairāk kā metru gari. Ala pētīta jau kopš 18. gadsimta beigām, bet 1973.gadā arheologa J.Urtāna vadībā te izdarīti pirmie arheoloģiskie izrakumi Latvijas alās, atrastas pāri par 600 ziedotas monētas, kā arī 35 dažādas senlietas. Mazākās Lībiešu upuralas sienā 1972.gadā pirmoreiz Latvijā atrastas smilšakmeņos iegravētas senās rakstu zīmes, bet lielākajā alā konstatēts visvecākais datētais alu iegravējums Latvijā - 1664.g. Ala pieminēta jau 1641.g. baznīcu vizitācijās, bet tās attēls publicēts F.Krūzes 1842.g. (1839.g.?) publikācijā.
► Kā redzams, šajās alās daudz vēsturisku vērtīgu lietu. Tāpēc arī Lībiešu Upuralas prasa, lai pret tām atbilstoši izturētos ar cieņu. Vismaz senči te nāca, kā uz svētvietu. Jā, un vēl – neatbalstīsimies pret koka margu upes malā! Ir bijuši gadījumi...
Komentāri >>