Dagdas ala
Savdabīgas izcelsmes ala pie Dagdas pilsētas robežas Narūtas pietekas Guščicas upītes labajā krastā apm. 250 m augšpus brīvdabas estrādes. Veidojusies dabiski sacementētos grants iežos, l = 5 m, pl = 4,5 m, h = 1,2 m.
Alas foto: 1999.g.
► Ar šo alu arī saistās nostāsti gan par apslēptu mantu, gan par slepenu eju līdz pat Dagdas baznīcai.
Komentāri >>